//////

PROTEST OBYWATELSKI

Możecie brać udział w dużych demonstracjach odbywających się -w Waszyng­tonie, Nowym Jorku, Chicago czy Los Angeles. Możecie także zorganizować niewielkie demonstracje lokalne z transparentami przed biurami federalnymi, urzędami pocztowymi czy biurami władz. Jeśli wykorzystaliście wszelkie środki legalne i martwicie się, że prowadzą one donikąd, możecie pomyśleć o spokoj­nym proteście obywatelskim. Przyciąga on więcej zainteresowania ze strony środków przekazu. Warto zapewnić sobie współpracę co najmniej jednego odważnego księdza, który będzie utwierdzać was w przekonaniu, że to, co robicie, jest słuszne, lub po prostu zrobi wrażenie na policji.  Konieczne jest także zwerbowanie jednego lub dwóch znanych prawników, aby dowiedzieć się, co mówi prawo o planowanej akcji, zawiadomić władze, zorganizować kaucje i opłaty i reprezentować demonstrujących w sądzie.

Read Users' Comments (0)

RODZICE AKTYWNI POLITYCZNIE

W jaki sposób uzyskać od rządu federalnego pieniądze na domy opieki dziennej, bez których musi obyć się tyle milionów młodych rodziców i ich dzieci? Jak zdobyć lepsze szkoły podstawowe i średnie, o mniejszych liczebnie klasach i lepszych nauczycielach, zwłaszcza dla dzieci zaniedbanych? (Potrzebują one przede wszystkim inspirujących szkół, aby dogonić dzieci z lepiej sytuowa­nych rodzin). W jaki sposób osiągnąć powszechną opiekę zdrowotną o wyż­szym poziomie dla każdego obywatela? Jak zapewnić naszym rodzinom lepsze domy i miejsca wypoczynku? Nie przez załamywanie rąk. Rozwiązaniem może być wyłącznie większa aktywność polityczna obywateli.  Obecnie tylko połowa z nas bierze udział w głosowaniu.

Read Users' Comments (0)

Z OGROMNYM PRZEKONANIEM

Byłoby chyba lepiej, gdyby dziecko chciało być grzeczne, ponieważ kocha swoich rodziców, chce sprawić im przyjemność i wyrosnąć na takich ludzi, jakimi są rodzice. Jestem przekonany, że dzieciom nie wolno pozwalać na oglądanie przemocy w telewizji, w kinie  czy to na rysunkach, czy z udziałem aktorów. Trzeba im powiedzieć z ogromnym przekonaniem, że: „na świecie jest zbyt wiele śmierci i bólu”. Tymi samymi słowy — odmówiłbym dziecku zabawek w postaci broni i wy­posażenia wojska, choć nie karałbym go za celowanie z laski, jak z karabinu, aby nie odstawał od rówieśników.

Read Users' Comments (0)

BRAK ŚRODKÓW REKREACJI

Wierzę więc, że tylko ludzie mogą doprowadzić do rozbrojenia przez głosowanie i niekończące się naciski polityczne. Jak dotąd, tylko niewielki odsetek tych, którzy wierzą w rozbrojenie, działa za pomocą takich środków. , Jesteśmy przekonani, że mamy inne, ważne i oczywiste zrodła niepokoju. W przeciwieństwie do Kanady i większości krajów Europy brak nam po­wszechnej opieki zdrowotnej wysokiej jakości, ubezpieczenia społecznego i in­nych osiągnięć. Większość naszych domów jest zaniedbana i tylko nieliczni bogaci mogą sobie pozwolić na kupienie nowych, dobrych domów. Brak jest ośrodków rekreacji dla ludzi o średnich dochodach. Postawiono dopiero pierw­szy krok na drodze zwalczania tego raka społecznego, jakim jest dyskryminacja mniejszości i kobiet.

Read Users' Comments (0)

ZA NEGOCJACJAMI I ROZBROJENIEM

W badaniach opinii publicznej 60 — 70% Amerykanów opowiada się za negocjacjami i rozbrojeniem uważając, że wyścig zbrojeń nie zwiększa poczucia bezpieczeństwa. Przeciwnie, zmniejsza je. Widzę jasno, że rozbrojenie jest naszą jedyną nadzieją, że przekażemy na­szym dzieciom i wnukom nienaruszony świat. Obecnie widzę także, że rządy — prezydenci i parlamenty — nie mogą się rozbroić ze względu na różne naciski; finansową i polityczną siłę producentów broni, nienasycony apetyt Pentagonu i alarmistyczne okrzyki, że ZSRR wysforuje się przed nas. Większosc wy­branych polityków obawia się również, że zostanie oskarżona przez swoich przeciwników politycznych o lekceważenie bezpieczeństwa narodu i stworzenie zagrożenia przez ZSRR

Read Users' Comments (0)

PRZECIĘTNE AMERYKAŃSKIE DZIECKO

Ocenia się także, że przeciętne dziecko amerykańs­kie przed osiągnięciem 18 lat życia obejrzało osiemnaście tysięcy zabójstw. Tak więc tworzymy setki tysięcy nieczułych, gwałtownych ludzi. Nie znaczy to, że dziecko wychowywane przez czułych i łagodnych rodziców nie wyrośnie na rzezimieszka. Jednak w mniejszym lub większym stopniu każdy z nas jest popychany w tym kierunku. Powszechna jest obawa przed unicestwieniem jądrowym, które połowa Ame­rykanów uważa za niezbyt odległą przyszłość. Jednak tylko nieliczni podejmują polityczne próby zapobieżenia nieszczęściu. Obawy są uzasadnione. Każdy pre­zydent obiecuje rozbrojenie, ale potem znajduje powody, aby gromadzić coraz więcej, coraz groźniejszej broni jądrowej. 

Read Users' Comments (0)

KONFLIKTY DOMOWE

W naszym kraju jest najwięcej przemocy i gwałtu — z zabójstwami w rodzi­nach i znęcaniem się nad żonami i dziećmi. Konflikty domowe są jednocześnie i wyrazem, i przyczyną napięć kipiących w naszych rodzinach. Amerykanie zawsze byli szorstcy, łatwo popadali w brutalność, o czym świadczą stosunki z rdzennymi Amerykanami, traktowanie niewolników i każdej nowej fali emig­rantów. Obecnie obserwowana brutalność w telewizji i w kinach potęguje przemoc. Udowodniono naukowo, że za każdym razem, kiedy dziecko lub dorosły patrzy na przemoc, działa ona znieczulająco i brutalizująco. Przynaj­mniej do pewnego stopnia. 

Read Users' Comments (0)